อะไหล่รถไถนาเดินตามรุ่งเพชร                      
 
 
        รายการชิ้นส่วนชุดฝาปิดหน้าต่างเล็ก, ชุดแผนที่ รุ่น RP-3B [0107] 0107
 
 
 

รหัสสินค้า

เลข

รายการสินค้า

จำนวน(ตัว/คัน)

SA-SP0034

-

ประเก็นยางหน้าต่างเล็ก 3 รู

1

SA-SP0036

-

ประเก็นยางหน้าต่างเล็ก 4 รู  

SA-PU0020

-

ฝาปิดหน้าต่างเล็ก 3 รู

1

SA-PU0021

-

ฝาปิดหน้าต่างเล็ก 4 รู  

SA-SP0018

-

จุกน้ำมันสีเหลือง

1

SA-SP0011

1

ใบแผนที่เชื่อมติดเพลา

1

SA-SP0032

2

ประเก็นบู๊ซสามเหลี่ยม

1

SA-CI0008

3

บู๊ซสามเหลี่ยม / บู๊ซแผนที่

1

SA-SP0081

4

สกรู 5/16" x 1"

3

SA-SP0086

5

แหวนรองบู๊ซสามเหลี่ยม

1

SA-SP0087

6

แหวนล็อคบู๊ซสามเหลี่ยม

1

SA-SP0076

7

ซีลบู๊ซสามเหลี่ยม 25-35-7

1

 
 
        รายการชิ้นส่วนชุดบู๊ซก้ามปูบีบเลี้ยว  รุ่น RP-3B [0107] 0207
 
 
 
  

รหัสสินค้า

เลข

รายการสินค้า

จำนวน(ตัว/คัน)

SA-SP0147

1

น๊อตล็อคหูยก 1/2"

2

SA-SP0148

2

แหวนสปริง 1/2"

2

SA-SP0149

3

แหวนอีแป๊ะ 3/8"

2

SA-PU0012

4

หูยกก้ามปูบีบเลี้ยว (สีแดง)

2

SA-CI0007

5

ซีลบู๊ซก้ามปู 183510

2

SA-SP0150

6

สกรู 3/8" x 1 1/2"

4

SA-SP0091

7

แหวนอลูมีเนียม 9.8 x 19"

4

SA-CI0007

8

บู๊ซก้ามปู (เหล็กหล่อ)

2

SA-SP0016

9

ก้ามปูบีบเลี้ยว

2

 
 
         รายการชิ้นส่วนชุดขาเขี่ยเกียร์  รุ่น RP-3B [0107] 0307 
 
 
   

รหัสสินค้า

เลข

รายการสินค้า

จำนวน(ตัว/คัน)

SA-SP0151

1

ซีลราวเกียร์ 18307.61

1

SA-SP0152

2

เพลาราวเกียร์ (เกลียว 2 ข้าง)

1

SA-SP0153

เพลาราวเกียร์ (เกลียว 1 ข้าง)

SA-SP0154

เพลาราวเกียร์ (มีร่องลูกปืน)

SA-SP0155

เพลาราวเกียร์ (เกียร์ 2 ข้างมีร่อง)

SA-SP0067

3

สปริงราวเกียร์ 2 สั้น

1

SA-SP0156

4

ขาเขี่ยเกียร์ 2 ใบเล็ก (รุ่นใหม่)

1

SA-SP0157

ขาเขี่ยเกียร์ 2 ใบใหญ่ (รุ่นเก่า)

SA-SP0158

7

ขาเขี่ยเกียร์ 1 มีเม็ดลูกปืน

1

SA-SP0020

-

ขาเขี่ยเกียร์ 1  

1

SA-SP0066

8

สปริงราวเกียร์ 1 ยาว

1

SA-SP0010

5

ปลอกขาเขี่ยเกียร์

2

SA-SP0004

6

แหวนล็อคขาเขี่ย

2

SA-SP0020

7

ชุดขาเขี่ยเกียร์ 1 (ขวา)  

SA-SP0159

8

ชุดขาเขี่ยเกียร์ 1 มีเม็ดลูกปืน  

SA-SP0160

9

ชุดขาเขี่ยเกียร์ 2 ใบเล็ก (รุ่นใหม่)(ซ้าย)

1

SA-SP0161

10

ชุดขาเขี่ยเกียร์ 2 ใบใหญ่ (รุ่นเก่า)

1

SA-SP0108

11

เม็ดลูกปืน 5/16

1

SA-SP0060

12

สปริงดันเม็ดลูกปืน 5/16

1

SA-SP0162

13

น๊อต 3/8"

1

SA-SP0093

14

ตัวหนอน 3/8" x 3/4"

1

 
 
         รายการชิ้นส่วนชุดเพลาถอย รุ่น RP-3B [0107] 0407
 
 
  

 รหัสสินค้า  

เลข

รายการสินค้า

จำนวน(ตัว/คัน)

SA-SP0163

1

สกรู 3/8" x 3/4"

8

SA-CI0009

2

ฝาซีกเล็ก(เหล็กหล่อ)

2

SA-SP0070

3

ประเก็นฝาซีกเล็ก

2

SA-SP0164

4

ลูกปืนเพลาถอย

2

SA-MC0007

5

เฟืองพาถอยหลัง 14x6

1

SA-MC0002

6

เพลาถอย

1

SA-FE0017

7

เฟืองถอยหลัง 30 X 6

1

 
 
        รายการชิ้นส่วนชุดเพลาบน รุ่น RP-3B [0107] 0507
 
 
 

รหัสสินค้า

เลข

รายการสินค้า

จำนวน(ตัว/คัน)

SA-CI0011

1

ฝาซีกใหญ่(เหล็กหล่อ)

1

SA-SP0071

2

ประเก็นฝาซีกใหญ่/ซีกรู

1

SA-SP0165

3

ลูกปืนฝาซีกใหญ่เพลาบน(6305)

1

SA-MC011

4

จำปา 4 เขี้ยวเกียร์พา 2(จำปา 4x6)

1

SA-SP0003

5

แหวนล็อคเพลาบน #30

1

SA-PU0005

6

แหวนรองหน้าเฟือง 36x4

1

SA-FE0016

7

เฟือง 36x4 เกียร์ 2

1

SA-MC0009

8

เฟือง 14x4 เกียร์ 1

1

SA-MC0004

9

เพลาบน(ตรง)

1

SA-MC004A

9

เพลาบน 3B (เตเปอร์)

1

SA-MC0008

10

เฟือง 16x4x8 เกียร์พา 1, ถอย

1

SA-SP0166

11

ลูกปืนฝาซีกเพลาบน (6306)

1

SA-SP0167

12

สกรู 3/8" x 1 1/4"

4

SA-CI0012

13

ฝาซีกรู (เหล็กหล่อ)

1

SA-SP0024

14

ซีลเพลาบน 305010

1

SA-SP0163

  สกรู 3/8"x3/4"

4

 
 
         รายการชิ้นส่วนชุดเพลากลาง รุ่น RP-3B [0107] 0607
 
 
 
  

รหัสสินค้า

เลข

รายการสินค้า

จำนวน(ตัว/คัน)

SA-SP0168

1

สกรู 3/8"x1"

12

SA-CI0010

2

ฝากลาง(เหล็กหล่อ)

2

SA-SP0069

3

ประเก็นฝากลาง

2

SA-SP0169

4

ลูกปืนเพลากลาง

2

SA-SP0001

5

แหวนรองปริงเพลากลาง

2

SA-SP0065

6

สปริงบีบเลี้ยว

2

SA-MC0010

7

เฟือง 16x9 บีบเลี้ยว

2

SA-MC0010A

8

เฟืองจำปา 9x9

1

SA-SP0037

9

ลิ่มเพลากลาง

1

SA-FE0018

10

เฟือง 54

1

SA-FE0019

11

เฟือง 76

1

SA-SP0109

11

ชุดเฟืองกลาง 76x54

1

SA-SP0012

12

มุมเมอแรงล็อคเฟือง 76x54

2

SA-SP0002

13

แหวนล็อคเพลากลาง No.72

1

SA-SP0084

14

สกรู M 12x1.75x30

4

SA-MC0003

15

เพลากลาง

1

 
 
         รายการชิ้นส่วนชุดเพลาล่าง รุ่น RP-3B [0107] 0707
 
 
 
   

รหัสสินค้า

เลข

รายการสินค้า

จำนวน(ตัว/คัน)

SA-SP0006

1

น๊อตล็อคเพลา 1 1/4" ไม่ผ่า

2

SA-PU0004

2

แหวนพับยึดน๊อตเพลาล่าง

2

SA-CI0022

3

หน้าแปลนล้อเรียบ

2

SA-CI0018

หน้าแปลนล้อ(น๊อตฝัง)

SA-SP0074

4

ซีลดุมล่าง 44-60-12/18

2

SA-SP0028

ซีลดุมล่าง 43-60-12/18

SA-SP0027

ซีลดุมพลาสติก(สีแดง)

S-SP0025

5

ซีลเพลาล่าง 44-60-10

2

SA-SP0026

ซีล 43-60-10

SA-CI0006

6

ดุมล่าง #9

2

SA-SP0068

7

ประเก็นดุมเพลาล่าง

2

SA-PU0007

8

แหวนรองดุมกับลูกปืน

2

SA-SP0170

9

ลูกปืนเพลาล่างเล็ก

2

SA-MC005B

10

เพลาล่าง 3B ร่องตื้น(ปัจจุบัน)

2

SA-MC0005

เพลาล่าง ร่องลึก

SA-SP0112

11

ปลอกรองดุม

2

SA-SP0171

12

ลูกปืนเพลาล่างใหญ่

2

SA-PU0006

13

แหวนรองเฟือง 60

2

SA-MC0060

14

เฟือง 60 ร่องตื้น(ปัจจุบัน)

2

SA-MC0060A

เฟือง 60 ร่องลึก

SA-SP0007

15

น๊อตล็อคหัวผ่า 1 1/4" ผ่า

2

SA-SP0172

16

ปรื้นล็อคเพลาล่าง

2

SA-SP0039

17

ลิ่มเพลาล่าง

2

 
 
        แบบชุดแฮนด์  0807
 
 
         
         รายการชิ้นส่วนชุดแฮนด์ (ชุดที่ 1) ชุดสายคลัชบีบเลี้ยว 0807
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสสินค้า

เลข

รายการสินค้า

จำนวน(ตัว/คัน)

 SA-SP0081

1

สกรู w 5/16" x 1"

2

 SA-SP0210

2

มือบีบเลี้ยว

2

 SA-DDN0326

3

น็อต w 5/16"

4

 SA-SP0211

4

สายรัดมือบีบ

2

 SA-SP0042

5

สลัก 5/16 x 1 1/4"

6

 SA-ZT0008

6

สายคลัช / สายบีบเลี้ยว RP-1

2

 SA-ZT0009

 

สายคลัช / สายบีบเลี้ยว 3B

 

 SA-SP0173

 

ยางรองสายรัดมือบีบ

2

 SA-ZT0006

 

ชุดมือบีบเลี้ยว

2

 SA-SP0174

 

สกรู w 5/16" x 1 3/8" เกลียวครึ่ง

2

  
 
 
         รายการชิ้นส่วนชุดแฮนด์ (ชุดที่ 2) ชุดสายคันชัก 0907
 
 
   

รหัสสินค้า

เลข

รายการสินค้า

จำนวน(ตัว/คัน)

SA-SP0175

1

สกรู w 7/16" x 2 1/2"

1

SA-SP0061

2

สปริงแฮนด์ / สปริงคันชัก

1

SA-DDN0339

3

แหวน 7/16"

1

SA-SP0176

4

สลัก 1/2" x 1 5/16" ชุบโครเมี่ยม

1

SA-ZT0011

5

ด้ามโยกคันชัก

1

SA-DDN0324

6

น็อต w 7/16"

3

SA-SP0129

7

แหวนอีแป๊ะ 1/2"

1

SA-SP0009

8

ปริ๊นเหล็ก 1/8 x 1"

1

SA-ZT0010

9

เหล็กเส้นคันชัก

1

SA-SP0177

10

แป๊บคันชัก 3B

1

SA-SP0019

  จุกยางด้ามโยกคันชัก

1

 
       
         รายการชิ้นส่วนชุดแฮนด์ (ชุดที่ 3 ) ชุดสายคันชักเกียร์ 1007
 
   

รหัสสินค้า

เลข

รายการสินค้า

จำนวน(ตัว/คัน)

SA-SP0133

1

บู๊ซรูยาง 16 มิล

1

SA-DDN0324

2

น็อต w 7/16"

6

SA-SP0129

3

แหวนอีแปะ 1/2"

1

SA-SP0064

4

ปริ้นตัวงอ / สปริงด้ามโยกเกียร์

1

SA-SP0178

5

สกรู w 7/16" x 2"

1

SA-SP0212

6

ด้ามโยกคันเกียร์

1

SA-SP0213

7

แป๊บคันเกียร์ 3B

1

SA-ZT0007

8

กากบาท 3B  (แป็บต่อ)

1

 

กากบาท 3B (ปรับได้)

SA-SP0179

9

สกรู 7/16" x 2 1/4" (เกลียวครึ่ง)

2

 
 
         รายการชิ้นส่วนชุดแฮนด์ (ชุดที่ 4 ) ชุดแฮนด์ 1107
 
 
 
 

รหัสสินค้า

เลข

รายการสินค้า

จำนวน(ตัว/คัน)

SA-SP0117

1

ปลอกยาง/ปลอกแฮนด์

2

SA-PU0008

2

กล่องเกียร์ 3B/ที่ล็อคเกียร์

1

SA-PU0009

3

แฮนด์ 3B

1

 

แฮนด์ 3B

 

SA-SP0180

 

ยางรองสายคลัชวงกลม

3

SA-SP0181

 

ยางรองสายคลัชหลอดได้

2

SA-SP0082

 

สกรู 5/16" x 1/2"

4

SA-DDN0326

 

หัวน็อต 5/16"

4

SA-SP0049

 

แหวนอีแปะ 5/16"

4

SA-PU0008

 

กล่องเกียร์ 3B/ที่ล็อคเกียร์

 

SA-SP0182

 

แปะสติ๊กเกอร์ 2-1 ว่างถอย

 

SA-SP0183

 

สติ๊กเกอร์ อย่าแช่เกียร์

 

SA-SP0184

 

สติ๊กเกอร์ ครึ่งพระอาทิตย์

 

SA-SP0082 + DDN0326

 

สกรู 5/16 x 1/2" + หัวน็อต 5/16"

 

SA-SP0049

 

แหวนอีแปะ 5/16"

 

 
 
         รายการชิ้นส่วนชุดแฮนด์ (ชุดที่ 5 ) ชุดกล่องครอบแฮนด์ 1207
 
 
 
  

รหัสสินค้า

เลข

รายการสินค้า

จำนวน(ตัว/คัน)

SA-PU0009

1

กล่องครอบแฮนด์

1

SA-DDN0340

2

แหวนสปริง 5/8"

2

SA-SP0185

3

สลักมุมเมอแรง

2

SA-CI0014

4

มุมเมอแรง

2

SA-SP0129

5

แหวนอีแปะ 1/2"

2

SA-SP0009

6

ปริ้นเหล็ก 1/8 x 1"

8

SA-SP0214

ปริ้นตัว R

SA-SP0215

7

ตัวยูหูยกมุมเมอแรง

2

SA-SP0216

ตัวยูหูยกมุมเมอแรง(เกลียวปรับ)

SA-SP0042

 

สลัก 5/16 x 1 1/4"

4

SA-SP0049

 

แหวนอีแปะ 5/16"

4

SA-SP0217

 

ชุดมุมเมอแรง

2

 
 
        รายการชิ้นส่วนชุดมูเล่ย์, เบรก, ขายกลูกรอก, แท่นเครื่อง รุ่น RP-3B [ 0107 ] 1307
 
 
 
 

รหัสสินค้า

เลข

รายการสินค้า

จำนวน(ตัว/คัน)

SA-SP0103

1

ล้อเหล็ก ข้างซ้าย  ราคา 1 ข้าง

2

SA-SP0103

ล้อเหล็ก ข้างขวา  ราคา 1 ข้าง

2

 

ล้อเหล็ก คู่ละ

2

 

ล้อเหล็ก คู่ละ

2

 

ล้อเหล็ก คู่ละ

2

SA-SP0186

-

ห่วงรัดล้อ คู่ละ

2

SA-PU0010

2

ซองผานยาว

1

SA-PU0011

3

ซองผานสั้น

1

SA-SP0187

4

บังโคลน

1

SA-SP0188

5

แหวนสปริง 3/8"

2

SA-SP0149

6

แหวนอีแปะ 3/8"

2

SA-SP0093

7

สกรู w3/8"x3/4"

2

SA-SP0189

8

ลิ่มล็อคเพลาบน

1

SA-CI0017

9

มูเล่ย์ 7"x8" เตเปอร์

1

SA-SP0190

มูเล่ย์ 7"x8" เพลาตรง

1

SA-SP0052

10,22

แหวนอีแปะ 5/8"

2

SA-DDN0340

11

แหวนปริง 5/8"

1

SA-SP0137

12

น๊อตล็อค M16 X 1.5"

1

SA-ZT0001

13

ก้านเบรคสั้น

1

SA-ZT0002

ก้านเบรคยาว

1

SA-SP0191

14

น็อตล็อค 3/8"

2

SA-SP0081

15

สกรู w5/16" x 1" เกลียวครึ่ง

1

SA-SP0104

16

ผ้าเบรคนอก

1

SA-SP0192

ผ้าเบรค(3A)

1

SA-SP0018

17

จุกน้ำมัน/จุกเหลือง

1

SA-SP0193

18

ฝาปิดลูกรอก

1

SA-SP0194

19

แกนลูกรอก

1

SA-SP0195

20

ลูกปืนลูกรอก

2

SA-SP0218

21

ลูกรอกร่อง(เหล็กหล่อ)

1

SA-SP0219

ลูกรอกเรียบ(เหล็กหล่อ)

1

SA-DDN0325

23

หัวน็อต 5/8"

1

SA-SP0196

24

หัวอัดจารบี

1

SA-SP0220

25

สลักยึดเบรค

1

SA-SP0062

26

สปริงดึงขายกลูกรอก

1

SA-SP0045

27

สายรัดขายกลูกรอก

2

SA-SP0049

28

แหวนอีแปะอะลูมิเนียม 5/16"

6

SA-SP0054

29

สกรู 5/16" x 3/4"

4

SA-SP0197

30

ขายกลูกรอก

1

SA-SP0035

31

ประเก็นยางหน้าต่างใหญ่

1

SA-SP0094

32

หัวน็อต 1/2"

4

SA-PU0001

33

แท่นเครื่อง

2

SA-PU0002

34

ปะกับแท่นเครื่อง

2

SA-SP0053

35

สกรู 1/2 x 1 1/8"

4

SA-SP0221

36

กันชนหน้า

1

SA-SP0106

37

สปริงขาตั้ง

1

SA-SP0198

38

สลัก 1/2" x 1" ชุบโครเมี่ยม

2

SA-SP0129

39

แหวนอีแปะ 1/2"

4

SA-SP0009

40

ปริ้นเหล็ก 1/8 x 1"

2

SA-DDN0266

ปริ้นตัว R เล็ก

 

SA-SP0199

41

ขาตั้ง

1

SA-CI0004

 

ชุดลูกรอกเรียบ

1

SA-CI0005

 

ชุดลูกรอกร่อง

1

SA-PU0003

 

ชุดประกับแท่นเครื่อง

1

SA-SP0022

 

ชุดขาตั้ง

1

SA-SP0222

 

ชุดเบรคนอก

1

SA-ZT0002

 

- ก้านเบรคยาว

1

SA-SP0200

 

- หัวน็อต 3/8"

2

SA-SP0201

 

- สกรู 5/16"x1" เกลียวครึ่ง

1

SA-SP0104

 

- ผ้าเบรคนอก

1

SA-SP0220

 

- สลักยึดเบรค

1

SA-DDN0326

 

- หัวน๊อต 5/16"

1

SA-SP0202

 

- แหวนอีแปะ 7/16"

1

SA-SP0214

 

- ปริ๊นตัว R

1

SA-SP0203

 

ชุดสกี

1

SA-SP0204

 

ซองผานสั้น

1

SA-SP0205

 

ซองผานยาว

1

SA-SP0206

 

ชุดคราด

1

SA-SP0207

 

ชุดผานหัวหมู

1

SA-SP0208

 

ชุดสกรูแท่นเครื่อง

4

SA-SP0209

 

ชุดน๊อตล้อ

8